Ochorenia paradajok

Ochorenia paradajok

Hoci každá rastlinka a každý plod majú od prírody danú sebaobranu, vždy môže zlyhať. Aj jesenné obdobie je pre niektoré choroby a niektorých škodcov ideálna príležitosť. Rastliny sú slabšie a keď už odumrú, aj to je príležitosť pre niektorých škodcov, kde prezimovať....